Vad är change management?

av | 06 Mars, 2019

Change management är ett tillvägagångssätt som är strukturerat som man använder för att få in förändringar hos team, verksamheter, individer, organisationer med mera. Det är ett sätt som gör att man kan ta det sätt man gör på och ändra det till hur man önskar det ska göras på. Idag är det många olika organisationer som använder sig av change management och det enligt ett ramverk som heter ITIL. Det står för IT Infrastructure Library.

Det finns idag flera beståndsdelar inom Change Management. De alla handlar om förändringar. Det är akuta förändringar, normala förändringar samt standardförändringar. Det gäller att inte fastna allt för länge i en process kring varje ändring.

Få hjälp med er IT-styrning

Det finns ett företag som heter Kontract. De skriver om change management i sin blogg. Detta företag kan anlitas för en mängd olika tjänster. De kan bland annat hjälpa er med verksamhetsutveckling så väl som er IT-styrning, teknisk transformation, systemtransformation, projektledning, förvaltningsledning och sourcing.

Kontract är Sveriges bästa IT-konsulter och de kan assistera olika företag och organisationer så att de utvecklas på rätt sätt. Deras företag består av ett team med IT-konsulter som har fokus på helheten. De kan ge er råd så väl som implementera olika åtgärder som bygger på de affärsstrategier som finns i ert företag.

Så är det så att ni vill effektivisera er verksamhet och öka er konkurrenskraft så är detta ett bra företag att anlita. Ni kan läsa mer om dem och deras tjänster på deras hemsida.